Mihin arviolausunto perustuu?

Pankkiarvio.fi:n arvio perustuu kauppa-arvomenetelmään. Tämä tarkoittaa, että arvioitavaa asuntoa verrataan vastaavien vertailukelpoisten asuntojen toteutuneisiin kauppoihin. Vertailukelpoisia kauppoja ovat saman postinumeroalueen saman ikäiset, kokoiset ja kuntoiset toteutuneet asuntokaupat lähivuosilta. Arviolausunto perustuu niin ikään arvioitavan asunnon yksilöllisiin ominaisuuksiin sekä arvion tekijän kokemukseen asuntokaupasta.